семеен консултант

Попитай семеен консултант!

New in семеен консултант

Семеен терапевт – ползи от услугата

Семеен терапевт – ползи от услугата

Американската асоциация за брачна и семейна терапия много точно описва конкретните предимства от ползването услугите на семеен терапевт. Съвременното движение и метод на семейна терапия е добре наблюдавано и документирано. Проучванията посочват следното: Ползването услугите на семеен терапевт е неразривно свързано с по-добро функциониране на индивида и семейната система; Ползването услугите [...]

 
 
 
 
 

Copyright © 2019 . All Rights Reserved.