Развод – всичко, събрано на една страница

развод

Причини за развод – защо хората се развеждат?

Развод – някои използват тази дума веднага още, когато се върнат от сватбата. Когато една двойка се изправи пред брачния олтар, тя рядко остава с впечатление, че ще се раздели някога – с времето обаче много семейства осъзнават, че се борят с мисли за развод. Вероятно двойката никога не е получила информацията, че всеки втори брак в България завършва с развод. Почти всеки познава някой, който се е развел или някой, който е дете на разведени родители. Всъщност днес рядко можем да срещнем млади хора, чиите родители са все още женени, и това е тъжно! Широкоразпространеното схващане, че щом нещата не вървят, значи е време да приключиш с брака си (или пък става въпрос за извинението, наречено “несходство в характерите), е принудило много двойки да приключат нещата набързо без да обмислят внимателно решението си. Развод по взаимно съгласие – това е най-често срещания начин за развод, понякога прибързано

Може би сега си мислиш: “Е, какво толкова, животът винаги осигурява втори шанс”. Истината е, че има надежда и за най-трудния брак – не си мисли, че полянката на съседите е по-зелена от твоята. Напълно е възможно за всеки един брак да бъде възстановен, стига да има достатъчно воля и от двете страни за това. Много от сериозно страдащите бракове могат да бъдат възстановени с известна помощ отвън.

Проучванията ни казват, че повечето бракове, които завършват с развод, имат “средно ниво” на щастие и конфликт (Източник: Paul Amato and Alan Booth, AGeneration at Risk: Growing Up in an Era of Family Upheaval (Cambridge: Harvard University Press, 1997), стр. 220). С други думи, тези семейства не са непременно пълни с конфликти и наранявания, а вероятно просто скучни!

Ако твоят брак е един от онези, които изглеждат “нормални” в очите на другите, но не достатъчно вълнуващи за теб, не бързай с решенията. Вашето взаимоотношение може да се подобри и да бъде спасено от сянката на развода. Нещо повече – дори можете да се върнете към първоначалните тръпки на влюбването. Бъди сигурен, че си прочел информацията в тази статия, преди да кажеш “не” на човека, който би трябвало да обичаш най-много!

Искам развод!

Обикновено горното изказване се прави твърде прибързано. Предполагам, всеки учител се е изправял срещу предизвикателството да работи с деца, чиито родители са разведени или им предстои развод. По мои наблюдения, последствията и влиянието на развода върху личността на децата или оставането без родители се подценява сериозно. Колко голямо беше учудването ми, когато при посещение в един дом за деца, лишени от родителска грижа, една от служителките ми каза, че за децата нямало значение дали за тях се грижи жена или мъж. В същото време аз почти щях да се разпадна емоционално, защото десетки деца около мен се бутаха с лакти, за да се доберат до мен, викайки: “Татко, татко…” Служителката очевидно не разбираше колко дълбока е връзката баща-дете и аз като баща на две малки момичета можех да разбера този факт най-добре. Разбира се, не можем да кажем че всяко дете, преживяло развода на мама и татко, ще изпадне в състояние на психически разпад. Някои от тези деца могат да завършат висше образование и дори да заемат ключови позиции в обществото. Със сигурност обаче знаем, че дори и тези деца преживяват дълбока и трайна травма в своето развитие като възрастни.

За твърде дълго време, в академичния свят се твърдеше, че влиянията на стреса, породен от развод се проявяват по време на юношеството. Днес, благодарение на изследванията на социалната наука се установи, че влиянието на развода върху детето не се проявява в периодите на детството и юношеството, а в периода на зрелостта. Страхът от промяна кара някогашните деца с история на развод, сега възрастни, да повторят историята на развод и дори да преустановят всякакви контакти с противоположния пол.

Целта на тази статия е да развенчае някои от най-разпространените митове по отношение на развода и да даде повече информация за последствията върху личността, двойките и децата.

Решение за развод – последствия

Решението за развод не остава без последствия и досадното е, че обикновено тези последствия рядко могат да се наблюдават веднага. С времето обаче много двойки съжаляват за взетото решение. Прочетете този материал, за да направите вашия информиран избор!

След развода

Скръб и тъга, срам и вина, страх, безпокойство – това са някои от емоциите, които мои клиенти са споделили, че преживяват след като събитието вече е настъпило. Веднъж взели подобно решение, ще са необходими воля и усилия, за да се справите. Тази статия дава повече информация за промените, които настъпват след развода.

Развод и деца

Днес в публичното пространство се шири един недоказан и погрешен според мен мит – че това, което е добро за мама и татко, е добро също и за децата им – т. е. ако мама и татко желаят да се разделят, това не е проблем за техните деца. Няма по-невярно твърдение! Днес имаме налице хиляди проучвания в западните страни, доказващи, че разводът оказва опустошително въздействие върху психиката на децата, преживели раздялата на своите родители.

Децата имат силното вътрешно убеждение, че мама и татко трябва да бъдат способни да се справят с всеки конфликт и че никоя “планина”, изправила се пред тях, не може да остане непоместена. Разводът разклаща основите на сигурността им и способността на родителите да се грижат за тях пълноценно. Разводът, от гледната точка на децата, е предателство спрямо тях и никой не може да ги убеди в противното – всъщност децата подсъзнателно започват да отхвърлят и присъстващия, и отсъстващия родител.

Разбира се, не можем да твърдим, че това ще се случи със 100-процентова сигурност – ефектите от раздялата върху децата не са гарантирани, те просто УМНОЖАВАТ степента на риска това да стане реалност! И най-тъжната констатация, валидна за всички деца – разводът оставя траен и дългосрочен отпечатък върху тяхната личност, възгледите им за живота и техните взаимоотношения. Нека сега да разгледаме направените констатации по отношение на последствията от развода върху децата, установени в резултат на 30-годишни наблюдения от страна на на психолози и изследователи:

Последствие върху децата №1: Ниски академични показатели
Децата от разведени семейства демонстрират спад в нивото на своите знания, ниски оценки и по-голям шанс да не завършат средното училище (Nan Marie Astone and Sara S. McLanahan, “Family Structure, Parental Practices and High School Completion,” American Sociological Review56 (1991): стр. 309-320)

Последствие върху децата №2: Дивиантно поведение
Шансът да бъде извършено криминално действие, да се използват наркотици, алкохол и да се започне преждевременна сексуална дейност, е много по-голям за дете с история на развод. (Cynthia Harper and Sara McLanahan, “Father Absence and Youth Incarceration,” Center for Research on Child Wellbeing)

Последствие върху децата №3: Бедност
Поради факта, че в повечето случаи доходите на родителя след развод намаляват значително, възможността едно дете с разведени родители да живее в бедност е пет пъти по-голяма, отколкото на дете с женени родители. (Sara McLanahan and Gary Sandefur, Growing Up with a Single Parent; What Hurts, What Helps (Cambridge: Harvard University Press, 1994), стр. 82)

Последствие върху децата №4: Ниска физическа и психическа кондиция
Децата страдат (макар и не винаги да се вижда) емоционално от липсата на своите родители. Емоционалните рани се задълбочават с навлизането им в пубертета и е възможно да ги съпътстват през целия им живот. (P. Lindsay Chase-Lansdale, Andrew J. Cherlin and Kathleen E. Kiernan, “The Long-term Effects of Parental Divorce on the Mental Health of Young Adults: ADevelopmental Perspective,” Child Development 66 (1995): стр. 1614-1634)

Психологът Джъдит Уолърштейн е наблюдавала група деца за период от 25 години от 1970 до 1990 г. Тя се надявала да установи, че децата ще надмогнат последствията от развода като ги е интервюирала 18 месеца, 5, 10, 15 и 25 години след развода. Разкритията са впечатляващи – всички от изследваните деца продължават да преживяват циклични очаквания за провал, страх от промяна и страх от конфликти. (Wallerstein, et al., 2000, p. xxvii).

Развод ми дай… Митове

Мит №1: Вторите бракове са обикновено по-успешни от първите

Смята се, че разведените партньори придобиват опит от първия си провален брак и не биха повторили първоначалните си грешки. Най-често става така, че причината, която се е оказала повод за развод при първия брак, е също причина и за раздяла при втория. Разбира се, има много хора, които все пак съумяват да се справят с предизвикателствата на втория брак и да го изградят успешно, но фактите си остават – възможността за развод при един втори брак е всъщност по-висока отколкото първия. (Joshua R. Goldstein, “The Leveling of Divorce in the United States” Demography 36 (1999): 409-414;  Andrew Cherlin, Marriage, Divorce, Remarriage (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992)

Мит №2: Когато живеем заедно преди брака, ще намалим възможността от евентуален развод, понеже ще сме се опознали повече
По отношение на съжителството преди брака са направени редица проучвания, които доказват, че живеещите извън рамките на юридическия брак двойки имат ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ВИСОК РИСК от раздяла. Трудно е да се посочат точните причини за тези факти, но най-вероятно става въпрос за ценностната система на тези двойки – тяхното разбиране за взаимоотношенията е, че те са нещо временно, което може лесно да бъде прекратено. Също така се оказва така, че хората, които имат тенденцията на избягват брака, са същите тези хора, които проявяват желание да се развеждат (Alfred DeMaris and K. Vaninadha Rao, “Premartial Cohabitation and Marital Instability in the United States: A Reassessment” Journal of Marriage and the Family 54 (1992): 178-190; Pamela J. Smock, “Cohabitation in the United States” Annual Review of Sociology 26 (2000).

Мит №3: Разводът не оказва кой знае какви последствия върху психиката на децата – обикновено проблемите се разрешават с времето
Както споменах и по-горе, оказва се, че истинските последствия от развода се проявяват през годините на зрелостта, обикновено с появата на евентуална връзка. Съществуват доказателства, че последствията от развода са дълготрайни, а в някои случаи – фатални, за детската психика(Judith Wallerstein, Julia M. Lewis and Sandra Blakeslee, The Unexpected Legacy of Divorce (New York: Hyperion, 2000); Andrew J. Cherlin, P. Lindsay Chase-Landsdale, and Christine McRae, “Effects of Parental Divorce on Mental Health Throughout the Life Course” American Sociological Review 63 (1998): 239-249; Paul R. Amato and Alan Booth, A Generation at Risk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997)

Мит №4: Ако една двойка има деца, това ще намали риска от развод
Почти всички сме наблюдавали двойки, които “остават заедно само заради децата”, вместо да се постараят да разрешат своите конфликти. Всъщност един от най-трудните периоди в кривата на развитие на едно семейство е именно периодът след раждането на първото дете. Наистина се оказва, че двойките, имащи дете/деца са с по-малък риск от развод, но този риск става много по-голям, ако се извадят случаите на онези семейства, които остават заедно единствено заради децата, но всъщност имат нещастен брак (Tim B. Heaton, “Marital Stability Throughout the Child-rearing Years” Demography 27 (1990): 55-63; Linda Waite and Lee A. Lillard, “Children and Marital Disruption” American Journal of Sociology 96 (1991): 930-953; Carolyn Pape Cowan and Philip A. Cowan, When Partners Become Parents: The Big Life Change for Couples (New York: Basic Books, 1992).

В едно скорошно проучване, направено за дълъг период от време, се е установило, че кризата в брачните взаимоотношения се отразява на психическото благосъстояние на децата и засяга почти всяко измерение на живота. При извършване на допълнително изследване на негативните влияния в живота на децата се установило, че разводът е бил с позитивно влияние само за децата на семейства с много висока степен на конфликти и насилие. При браковете с по-ниска степен на конфликтност, които са завършили с развод (две-трети от изследваните разводи), се оказало, че последствията за децата, идващи от тези семейства са много по-сериозни, отколкото за децата от предишната описана група (Paul R. Ama (to and Alan Booth, A Generation at Risk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997)

Изследването ни доказва, че с изключение на двойките с много висока степен на конфликти, е много по-добре за децата, ако техните родители останат заедно и направят всичко възможно да се справят с конфликтите си.

Мит №5: Децата, които имат разведени родители, имат по-голям шанс за щастлив брак в зряла възраст, отколкото децата, идващи от стабилни семейства
Това е абсолютен мит! Браковете на деца, чиито родители са били разведени имат много по-висока степен на разводност, отколкото децата, идващи от стабилни семейства. Основната причина за това (направена като заключение в плод на огромни проучвания) е, че децата се научават на брачно посвещение и вярност чрез примера, който им се дава от своите собствени родители. При децата, идващи от развод, чувството за посвещение към брачния партньор е занижено (Paul R. Amato, “What Children Learn From Divorce” Population Today, (Washington, DC: Population Reference Bureau, January 2001); Nicholas H. Wolfinger, “Beyond the Intergenerational Transmission of Divorce” Journal of Family Issues 21-8 (2000): 1061-1086).

Мит №6: Децата на разведени родители се чувстват много по-добре, ако самотният родител сключи втори брак
Налице са солидни доказателства, че не съществуват подобрения за благополучието на децата, след като родителят сключи повторен брак, дори и при повишаване на доходите и присъствието на бащата в дома. Повторните бракове се въвличат в специфични проблеми, свързани с междуличностни конфликти с новия родител и с много висок риск от повторен развод (Sara McLanahan and Gary Sandefur, Growing Up With a Single Parent (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994); Alan Booth and Judy Dunn (eds.), Stepfamilies: Who Benefits? Who Does Not? (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1994).

Мит №7: Неразбирателствата в брака са знак за развод
Нищо подобно – не съществува брак, в който няма конфликти, а онези, в които няма такива, са с по-висок риск от развод. В едно скорошно проучване се установи, че около 86 процента от двойките, определящи себе си като нещастни в брака (но все пак останали заедно) и интервюирани пет години по-късно, определят себе си като “по-щастливи”. Три-пети от тези двойки пък определят себе си като много щастливи или напълно щастливи (Unpublished research by Linda J. Waite, cited in Linda J. Waite and Maggie Gallagher, The Case for Marriage (New York: Doubleday, 2000)

Надявам се с настоящите проучвания да съм ви помогнал поне малко да осъзнаете какви са последствията от развода върху децата, с които работите, и да разберете повече какви са динамиките, оказващи влияние върху поведението им. Успех в тази огромна мисия!

Opt In Image
Търсите лек за вашата семейна ситуация?
Попълнете формуляра по-долу и ще се свържем с вас в рамките на час! Услугите ни са из цялата страна и дори извън нея!

Класическото семейно консултиране и терапия и една от нашите най-търсени услуги, поради създадените традиции в тази сфера. Принцип в нашата работа и етика е да живеем онова, което съветваме. Специално изискване към консултантите от екипа ни е самите те да са семейни.

След контакта ни с вас ще предложим семееен скрийнинг (първоначално интервю), по време на което можете да очаквате следното:

- представяне на консултанта, опита и принципите на конфиденциалност на услугата;

- попълване на тест в продължение на около 15-20 минути с обща информация за състоянието на вашите семейни отношения;

- предлагане на оздравителна програма под формата на проблем/решение форма, която ще получите писмено;

- предложение за бъдеща съвместна работа, съобразени с вашите собствени предпочитания и възможности.

В кои области можем да помогнем:

- Взаимоотношения;

- Конфликти;

- Медиация при финансови неразбирателства;

- Изработване на семеен бюджет;

- Възстановяване след развод;

- Отглеждане на деца;

- Изневяра;

- Баланс между семейство и работа;

- Сексуални проблеми.

_____________________________________________________________________________________________________

* Внимание: Вашата локация не е от пречка за нас - опитваме се да изградим мрежа от специалисти из цялата страна, но можем да предложим и специална система за комуникация чрез Интернет, ако не живеете в София или дори се намирате извън страната!

_____________________________________________________________________________________________________

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ПО-ДОЛУ И ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС ПО ТЕЛЕФОНА В РАМКИТЕ НА ЧАС С КОНКРЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАШАТА СЕМЕЙНА СИТУАЦИЯ!

запиши се за семейна консултация

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Телефон

Кога е най-удобно да ви търсим?

 
 
 
 

discuss this post

 
 
 

Copyright © 2019 . All Rights Reserved.