Кое всъщност тласка децата към бедност?

children-63175_960_720Продължават да валят емпирични доказателства, че разпадането на семейството е основна причина за бедността при децата. Последното такова доказателство се появява в изследване на детската бедност, извършено наскоро от учени от Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил.

За да идентифицират социалните и икономическите предпоставки за детската бедност, изследователите от Северна Каролина разгледали набор от данни на ниво окръг – извадка от докладите за преброяването за периода 1990 – 2010 година.

Както може да се предположи, учените установили, че „при усредняване на резултатите процентът на безработицата в окръга е много силна предпоставка за (детската) бедност.“

Но не бива да си правим изводи, че безработицата е единствената причина за детската бедност. След статистически анализ на данните, изследователите стигнали до извода, че „наред с безработицата, големият процент домакинства с деца, отглеждани само от майката и ниските академични резултати също са сериозна предпоставка за детската бедност.“ Изследователите подчертават, че при окончателното и най-прецизно обработване на данните „влиянието на тези две променливи е имало степен на предсказуемост, доближаваща се до тази на процента на безработица.

При формулировката и тълкуванието на изводите, изследователите признали, че „сравнително трайните тенденции за силно изразено пространствено съсредоточаване на (детската) бедност и свързаните с нея предпоставки в тази страна говорят, че САЩ са постигнали много малък напредък във връзка с огласяването на този упорит социален и етичен проблем.“

Разбираем е оптимизмът, че с напредъка на нацията „създаването на нови работни места и подобряването на ситуацията с безработицата трябва да продължат да бъдат част от бъдещата политика на правителството.“ Откритията на изследователите подкрепят сериозните усилия за подобряване на сферата на образованието.

Въпреки това само идеологически непросветените хора биха пропуснали да забележат, че когато в проучванията се включи и факторът политика, семейната структура изпъква като предпоставка за детската бедност, почти толкова силно, колкото безработицата.

Всеки, който искрено желае да намали броя деца, тънещи в бедност, трябва да положи усилия и да потърси начини да се подкрепят браковете на родителите на тези деца.

(Източник: Bryce J. Christensen, forthcoming in “New Research,” The Family in America. Study: Maria A. Call and Paul R. Voss, “Spatio-Temporal Dimensions of Child Poverty in America, 1990-2010,” Environment and Planning A 48.1 [2016]: 172-191.)

 
 
 
 

discuss this post

 
 
 

Copyright © 2019 . All Rights Reserved.