Дари!

Искате да направите дарение за нашата организация? Моля, използвайте следната банкова сметка:

Първа инвестиционна банка:
IBAN: BG94FINV91501214829344
BIC: FINVBGSF
Сдружение “Асоциация за интензивно семейно консултиране”
Благодарим Ви! С Вашето дарение вие ще дадете възможност на повече семейства да изградят пълноценни взаимоотношения.

 

 
 
 
 
 

Copyright © 2019 . All Rights Reserved.