За нас

“Асоциацията за интензивно семейно консултиране” (АИСК) беше създадена с през 2011 г. с цел да да помага на семействата да разрешават своите проблеми и конфликти, както и за съветване на бъдещи семейни двойки и подготвянето им за предизвикателствата на брака. Ние предлагаме качествени програми за обучение и консултиране на семейства с цел подобряване на техните отношения. През годините сме помогнали на стотици двойки да изградят ново ниво на близост и единство в интимния си живот.

Нашата мисия: да осигурим възможности за професионално развитие, достъп до качествени образователни програми и повишаване нивото на ефективност при провеждането на семейно съветване, консултиране, тренинг и терапия.

Нашите цели:
– да популяризираме интензивния метод на семейно консултиране; да информираме работещите в областта професионалисти и техните клиенти за преимуществата му;

– да оказваме съдействие на организации, частни компании, образователни институции, държавни учреждения и др. при консултирането на техния човешки ресурс;

– да осигуряваме образователна, професионална и морална подкрепа на специалистите, работещи в областта на семейното съветване, консултиране и терапия, стимулирайки ги към повишаване нивото на техния професионализъм, ефективност и етика;

– да съдействаме за подобряване психичното здраве на семействата и състоянието на брачната институция;

– да промотираме семейството и брака като легален съюз между един мъж и една жена в професионалните среди;

– да поддържаме международни контакти със сродни организации в Европа, Америка и други места по света.

Нашите средства:
– организиране на срещи, семинари, конференции, кръгли маси, медийни и други публични прояви;

– създаване на собствени образователни програми и метод на работа в областта на семейното съветване, консултиране и терапия;

– издаване и разпространение на материали, помагала, литература и други издания, популяризиращи методите на Асоциацията;

– формиране на становища и изразяване на публична позиция по важни и актуални проблеми в областта.

Нашият екип

За по-подробна информация и презентация на АИСК, моля попълнете формуляра по-долу:

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

 
 
 
 
 

Copyright © 2019 . All Rights Reserved.